Általános Szerződési Feltételek

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat hatálya a www.artropercek.hu címen elérhető weboldalra (a továbbiakban: Weboldal), és a weboldal használata során létrejött értékesítésekre terjed ki.

2. A Szolgáltató

A Weboldal tulajdonosa a Natura Vital Help Information Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, Határ út12.; adószám: 24283371-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-164343; telefonszám: +36-70-675-5664; e-mail cím: szakertok@vitalhelp.hu; továbbiakban: Natura Vital Help). A megadott cím a Natura Vital Help üzleti tevékenysége végzésének helye. A vásárlók és az oldal egyéb látogatóinak adatait a Natura Vital Help kezeli, az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint. Kivételt képeznek ez alól a vásárlás során megadott bankkártyaadatok, amelyek kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

3. A fogyasztó

Fogyasztó az a megfelelően regisztrált felhasználó, aki Weboldalon vásárlást kezdeményez (továbbiakban: felhasználó vagy fogyasztó).

4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tárgya

A Natura Vital Help a www.artropercek.hu oldalon egy weboldalt üzemeltet. A Weboldalon keresztül a Natura Vital Help a Szakértők a Szobámban Klub tagjai számára tesz infó terméket, rendszeres előfizetés alapon, elérhetővé. Ezek a szellemi / infó termékek az ízületregenerálást és karbantartást támogatják. A termékről részletesebb tájékoztató elérhető a Weboldal főoldalán.

5. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, a szerződés létrejötte

A weboldal főoldalát bárki látogathatja, bizonyos tartalmakhoz azonban csak akkor lehetséges a hozzáférés, ha a felhasználó regisztrált tagja a Szakértők a Szobámban Klubnak, ennek egyik feltétele, hogy megadja személyes adatait (pl.:név, e-mail cím, telefonszám, cím).

Vásárolni cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek nevében eljárni jogosult személy jogosult, amennyiben a rendeléskor megadott valós és ellenőrizhető adataival sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, és hozzájárul személyes adatai adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

A Natura Vital Help-et a felhasználó által tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, az azokból eredő károkat a felhasználó köteles viselni. A bankkártyás vásárlást követően a Natura Vital Help elektronikus számlát küld ki a vásárláskor megadott email címre.

A Natura Vital Help által értékesített termékek felhasználó általi megvásárlásával adásvétel jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

A Natura Vital Help teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt klubtagságot aktiválja és eljuttatja a felhasználóhoz a bejelentkezési adatokat. Felhasználó teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt áru/szolgáltatás vételárát, valamint a kézbesítéssel járó esetleges díjat a Natura Vital Help részére megfizette.

A Szakértők a Szobámban Klubtagság egy felhasználónév / jelszó párossal vehető igénybe, melyet a megadott email címre küldünk el. A helytelenül megadott adatok miatt keletkezett kárért nem vállalunk felelősséget. A felhasználónak természetesen van lehetősége az adatai módosítását kérni, és ebben maradéktalanul segíteni fogunk. A Szakértők a Szobámban Klub belépését más személyeknek tovább adni, értékesíteni szigorúan tilos, egy felhasználónév és jelszó párossal csak egyetlen személy használhatja a Szakértők a Szobámban Klubot. Bármilyen csoport esetén minden tagnak szükséges aktív előfizetéssel rendelkezni, ha többen is el szeretnék érni a tananyagokat.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A vásárlás során keletkezett adatokat a Natura Vital Help rendszere archiválja.

A szerződés nyelve magyar.

6. A megvásárolt áru ellenértéke

A Natura Vital Help a megvásárolható termékek / szolgáltatások vételárát minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. A vételár minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben ettől eltérő tájékoztatás a terméknél nem szerepel, a megjelölt vételár minden esetben egy darab árucikkre vonatkozik, és nem foglalja magában az adott árucikkhez esetleg kapcsolódó egyéb termékek vételárát.

A megvásárolt termék/szolgáltatás, azaz a Szakértők a Szobámban Klub rendszeres előfizetését, a felhasználó a regisztrációt követő 32-dik naptól fizeti bankkártyás levonással.

A regisztráció során, a fizetési szolgáltató (OTP SimplePay) oldalán lehet megadni azokat a kártyaadatokat, amelyek lehetővé teszik majd az ismétlődő bankkártyás fizetést (továbbiakban: "Ismétlődő fizetés"). Ez egy, az OTP SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

A Szakértők a Szobámban Klubtagság előfizetés során a megadott időszak lejártával a következő időszak automatikusan elindul, az előfizetés tehát havonta / évente megújul, az előfizetési díja automatikusan kiegyenlítésre kerül a megadott kártyaadatokkal. A Szakértők a Szobámban Klub próbatagság lejártát követően az előfizetés automatikusan "normál", havi/éves előfizetéssé alakul, mely ára az aktuális Klubtagsági díj.

Amennyiben az előfizető nem kíván teljes jogú taggá válni a próbaidőszak végén, ezt bármikor jelezheti e-mailben, vagy a fiókjába belépve egy gombnyomással megszüntetheti a tagságot. A tévesen, hibásan levont összegeket 14 napon belül visszatérítjük, amennyiben az ügyfél 8 napon belül panasszal él.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen feltételek elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen oldalon (www.artropercek.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz a Natura Vital Help nem fér hozzá. Nem tárolunk tehát bankkártya adatokat, az OTP SimplePay "tokenek" segítségével engedi az ismétlődő fizetést.

A pénzt havi előfizetés esetén mindig a hónap azon napján próbáljuk meg először levonni, mely napon az előfizetés indult. Éves előfizetés esetén pedig egy évvel az előző fizetést követően. Sikertelen bankkártyás fizetés esetén tájékoztató levelet küldünk, illetve többször ismételten megpróbáljuk a levonást. Amennyiben a levonás többszöri próbálkozás esetén sikertelen, vagy a Klubtag kérte a tagságának megszüntetését, a Klubtagság az előfizetés lejártát követő 3 nappal automatikusan megszűnik. Az előfizetés megszűnésével a felhasználónak már nem lesz jogosultsága elérni a Szakértők a Szobámban Klub szolgáltatásait.

A véletlenül megkezdett, kifizetett előfizetési időszakokat nem áll módunkban visszatéríteni.

A Natura Vital Help számlát a fizetést követően, e-mailben küld a felhasználó részére.

7. A Szolgáltató felelőssége a termék / szolgáltatás rendelkezésre állásáért

A Natura Vital Help mindent megtesz azért, hogy a termék/szolgáltatás rendelkezésre álljon - elérhető legyen. Ezért a szolgáltatás helyéül szolgáló rendszert (szervert) folyamatosan ellenőrzi és karbantartja.

Amennyiben a termék/szolgáltatás nem áll rendelkezésre, de a szerződés létrejön, a Natura Vital Help a szerződés létrejöttétől számított 48 órán belül a szerződéstől elállhat.

8. A fogyasztó elállási joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a fogyasztó a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát termék átvételétől, több termékrendelése esetén az utoljára átvett termék átvételétől számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A fogyasztó az elállási jogát az itt elérhető nyilatkozat kitöltésével is gyakorolhatja. Amennyiben nem a csatolt nyilatkozatot használja, a fogyasztó az elállási jogát egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

A Natura Vital Help köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a Natura Vital Help haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az elállás esetén a Natura Vital Help a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Natura Vital Help a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Natura Vital Help mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó minden kétséget kizáróan, egyértelműen le nem mondta a szolgáltatásra való előfizetését.

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a szolgáltatásra való előfizetését, haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül írásban lemondani / Klub felületén megszüntetni. A Klub szolgáltatásaira való előfizetés megszüntetése határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a szakertok@vitalhelp.hu email címre küldött levelében kéri a Klubtagságának megszüntetését és / vagy a Klub felületén megszünteti a tagságát.

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

FONTOS: A NATURA VITAL HELP A JOGSZABÁLYBAN BIZTOSÍTOTT ELÁLLÁSI JOGNÁL SZÉLESEBB KÖRŰ GARANCIÁT VÁLLAL A TERMÉKRE / SZOLGÁLTATÁSRA. A FOGYASZTÓNAK MINDENESETBEN JELEZNIE KELL, HOGY A JELEN PONT SZERINTI ELÁLLÁSI JOGÁT GYAKOROLJA, VAGY A NATURA VITAL HELP ÁLTAL NYÚJTOTT GARANCIÁVAL KÍVÁN ÉLNI!

Lényeges különbségek a Natura Vital Help által nyújtott garancia és az elállási jog között:

- Az elállási jog a termék átvételétől számított 14 napig, a garancia megrendeléstől számított 31 napig érvényes;

9. A fogyasztói jogok érvényesítése, panaszkezelés, békéltető testület

Fogyasztó a jelen Általános Szerződési Feltételekből, a Weboldalon történő vásárlásra vonatkozó egyéb szabályzatokból, valamint a vonatkozó jogszabályokból eredő jogait a Natura Vital Help-pel szemben, a 2. pontban megjelölt elérhetőségeken érvényesítheti. Fogyasztó a panaszait, kifogásait írásban, a Natura Vital Help székhelyére címzett postai levélben, a 2. pontban megjelölt e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy személyesen a Natura Vital Help székhelyén közölheti. A Natura Vital Help a panaszokat minden esetben írásban válaszolja meg, postai vagy elektronikus levélben.

A fogyasztó jogosult arra, hogy a Pest Megyei Békéltető Testülethez forduljon (1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.; www.panaszrendezes.hu).

A fogyasztó szavatossági jogairól szóló tájékoztató itt olvasható.

10. Felhasználó felelőssége

A felhasználó nem jogosult a megvásárolt terméket / szolgáltatást tovább értékesíteni. A termék / szolgáltatás a Natura Vital Help és szakértői csapata szellemi alkotása, a felhasználó nem jogosult azt reprodukálni, vagy másnak ebben segítséget nyújtani.